Rozliczenia z ZUS, prowadzenie kadr i płac

 

Wygoda dla przedsiębiorcy

     Na każdego właściciela firmy, zatrudniającego choćby jednego pracownika, nałożono obowiązki wynikające z Kodeksu Pracy i innych aktów prawnych. Prawo przewiduje prowadzenie bogatej dokumentacji, jej przechowywanie i zabezpieczanie. Nasze biuro dostarczy Państwu wzory dokumentów pracowniczych do wykorzystania przy zatrudnianiu pracowników, skompletuje teczki kadrowe, jak również sporządzi listy płac i stosowne rozliczenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Poufność i bezpieczeństwo danych kadrowych są naszym priorytetem. Nasze doświadczenie i wiedza służy usprawnieniu działań w obszarze kadrowo-płacowym oraz pozwoli odciążyć Państwa od skomplikowanych rozliczeń.

     

 
 
 

Co oferujemy?

  • prowadzenie dokumentacji kadrowej, zgodnie z obowiązkami wynikającymi z Kodeksu Pracy
  • monitorowanie wykorzystania urlopów pracowników
  • zgłaszanie zatrudnionych pracowników do ubezpieczenia w ZUS oraz dokonywanie wyrejestrowania z ubezpieczenia w stosunku do osób, z którymi ustał stosunek pracy
  • naliczanie płac pracowników
  • sporządzanie rozliczeń ubezpieczeniowych oraz zeznań podatkowych pracowników i pracodawcy
  • przygotowanie dokumentacji oraz rozliczeń podatkowych w ramach zawartych umów-zlecenie oraz umów o dzieło