Pełna księgowość spółki

 

Dopasowane rozwiązania

     Pełna księgowość to najlepsza z metod świadomego prowadzenia firmy, a zwłaszcza spółki kapitałowej, w przypadku której dokumentacja księgowa musi być bardzo rzetelna i dokładna. Szczegółowa księgowość to idealne narzędzie kontroli sytuacji finansowej spółki, dające możliwość bieżącego wpływu na podniesienie efektywności działań w firmie. Ewidencjonowanie każdego zdarzenia gospodarczego w księdze handlowej to ogromny zasób wiedzy o sytuacji w przedsiębiorstwie.
     Oferujemy Państwu usługi w zakresie księgowości spółek kapitałowych (m.in. z ograniczoną odpowiedzialnością) i osobowych (cywilnych, jawnych, partnerskich, komandytowych).  
 
 
 
 

W ramach obsługi spółek proponujemy:

 • prowadzenie ksiąg handlowych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych  i prawnych oraz tabel amortyzacyjnych
 • sporządzanie rejestrów sprzedaży i zakupów VAT
 • monitorowanie przychodów i kosztów, analizę kont
 • miesięczną kalkulację podatku dochodowego
 • sporządzanie deklaracji VAT,  VAT UE
 • przygotowanie sprawozdań statystycznych GUS związanych z finansami  i zatrudnieniem
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego
 • sporządzanie rocznej deklaracji podatku dochodowego CIT
 • obsługę kadrowo – płacową pracowników, rozliczenia z ZUS
 • reprezentowanie spółki przed organami kontroli skarbowej