Profil zaufany - zakładanie, zalety profilu

Narzędzie ułatwiające życie zapracowanemu przedsiębiorcy

■  Co to jest i w czym jest nam pomocny?
     Profil zaufany to narzędzie, przy pomocy którego potwierdzamy swoją tożsamość przy podpisywaniu dokumentów.  Działa jak podpis elektroniczny i jest bezpłatną alternatywą dla podpisu kwalifikowanego. Pozwala nam, nie odchodząc od biurka, pozałatwiać wiele spraw urzędowych. I najważniejsze: bez stania w kolejkach!
■  Jak możemy założyć profil zaufany?
     Jednym ze sposobów jest założenie konta i profilu zaufanego przez bankowość internetową. Niestety jeszcze nie każdy bank oferuje taką usługę. Ale jeśli mamy konto w jednym z banków: PKO Bank Polski - Pekao S.A. - mBank - BZ WBK - Intelligo - ING Bank Śląski - Millenium, to zrobimy to on-line. Założymy szybko i bezpiecznie, a to dlatego że  nasze dane w banku są wiarygodne (zostały przecież zweryfikowane podczas zakładania konta).  I dlatego nie ma potrzeby potwierdzać ich osobiście w urzędzie.    
     Drugim sposobem jest  założenie konta i profilu zaufanego przez autoryzację certyfikatem kwalifikowanym, jeżeli go posiadamy. Nasze dane z certyfikatu kwalifikowanego zostały uwierzytelnione, a więc są wiarygodne, dlatego nie musimy już potwierdzać ich w urzędzie.     
     Możemy też założyć konto przez Internet i potwierdzić tożsamość w punkcie potwierdzającym. Lista takich punktów jest podana na stronie internetowej profilu zaufanegoProfil zaufany ważny jest 3 lata. Potem można przedłużać jego ważność o kolejne 3 lata.

■  Dlaczego warto mieć profil zaufany?
     Dzięki profilowi zaufanemu możemy korzystać z usług online na wielu portalach urzędowych. Są to między innymi:

-  ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Tu możemy zawnioskować o dowód osobisty, pobierzemy zaświadczenie o niekaralności, zgłosimy narodziny dziecka czy złożymy wniosek o europejską kartę zdrowia EKUZ
- PUE ZUS - Platforma Usług Elektronicznych ZUS — tu możemy sprawdzić, czy pracodawca zgłosił nas do ubezpieczeń, możemy wysłać wnioski czy sprawdzać swoje zwolnienia lekarskie
- CEIDG - Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej  — tu możemy założyć firmę, wznowić lub zawiesić działalność gospodarczą, a także sprawdzić dane firm prowadzących działalność gospodarczą w Polsce     Co ciekawe, przy pomocy profilu zaufanego sprawdzimy również swoje punkty karne, swoje dane w rejestrze PESEL, czy dane w Rejestrze Dowodów Osobistych. 

■  Nie wszystko jednak podpiszemy profilem zaufanym
► nie podpiszemy deklaracji i informacji podatkowych
► nie zamkniemy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
► nie dokonamy zmian w KRS, jeśli spółka nie była zarejestrowana online

■  Bezpieczeństwo
     Profil zaufany jest narzędziem osobistym i nie można go nikomu przekazywać. Zawiera on dane osobiste, w tym najważniejszą – numer pesel. Gdybyśmy to zrobili, to tak jakby udostępnić osobie trzeciej nasze konto w banku.

■  Profil zaufany dla obcokrajowca
 Aby obcokrajowiec mógł założyć profil zaufany, musi posiadać polski numer PESEL lub posiadać ważny certyfikat kwalifikowany. Cudzoziemcy o statusie uchodźcy lub posiadający zezwolenie na pobyt stały, mogą się zameldować i otrzymać numer PESEL. Jeśli nie mogą się zameldować (z powodu nie spełnienia wymogów uzyskania meldunku w Polsce), to powinni złożyć wniosek, uzasadniając obowiązek urzędowy, który wymaga posiadania PESEL (np. wysyłanie w formie elektronicznej sprawozdania finansowego spółki).  

■  Gdzie uzyskamy PESEL
w urzędzie gminy właściwym dla miejsca zameldowania

  • w urzędzie gminy, na terenie której jest siedziba pracodawcy — w przypadku, gdy nie możemy się zameldować 
  • w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy (ul. Nowogrodzka 43) — jeśli nie pracujesz albo twój pracodawca ma siedzibę za granicą Polski

profil-zaufanyjpg