Czy obniżenie składek ZUS zmieni rynek pracy?

Nowe przepisy - dodatkowe rozwiązania w składkach ZUS

     Z dniem 30 kwietnia bieżącego roku weszły w życie nowe przepisy Ustawy Prawo Przedsiębiorców. Stanowią one część tzw. Konstytucji Biznesu. Ustawa wprowadziła nowe rozwiązania, mające na celu uniknięcie lub zmniejszenie składek ZUS, będących istotnym obciążeniem osób prowadzących działalność gospodarczą, a nawet stanowiących barierę nie do pokonania w zamiarze prowadzenia działalności.  Nowe rozwiązania to między innymi: działalność nieewidencjonowana oraz ulga na start.

█  Działalność nieewidencjonowana.
     
 Pierwsze z rozwiązań daje możliwość prowadzenia działalności bez rejestrowania tego faktu w żadnym urzędzie. Warunkiem jest nieprzekraczanie miesięcznego przychodu w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Aktualnie jest to kwota 1050 zł. Nierejestrowana działalność oznacza, że osoby ją wykonujące nie podlegają obowiązkowi ubezpieczeń społecznych, nie opłacają więc ani składek społecznych, ani składki zdrowotnej. Muszą jednak ewidencjonować uzyskany dochód i opłacać należny podatek dochodowy. Jako osoby nie prowadzące działalności rejestrowanej, nie muszą wpłacać zaliczek na podatek w ciągu roku, lecz będą rozliczać należne podatki w rozliczeniu podatkowym rocznym.
     Zwolnienie z rejestracji przysługuje tylko osobom fizycznym, podejmującym samodzielną działalność. Zwolnienia nie mogą więc zastosować osoby, działające w ramach spółki cywilnej. Nie mogą być także zwolnione z rejestracji osoby podejmujące działalności, do prowadzenia których wymagane są zezwolenia, licencje czy koncesje. Działalność nierejestrowana nie dotyczy także osób już prowadzących działalność, ani tych które ją prowadziły w okresie poprzednich 60 miesięcy. Przepisy przejściowe pozwalają jednak osobom, które nie prowadziły działalności po 30 kwietnia 2017 roku, mimo iż nie spełniają warunku nie prowadzenia działalności w okresie 60 miesięcy, na podjęcie działalności nierejestrowanej. Czyli osoba, która zakończyła działalność przed 30 kwietnia 2017 roku, może skorzystać z przywileju nieewidencjonowania działalności, bez konieczności odczekania kolejnych 5 lat.
     Niestety wydana ostatnio (w połowie września 2018) opinia Prezesa ZUS wskazuje, że „osoby prowadzące działalność nierejestrowaną, będą traktowane jak osoby fizyczne, zawierające umowy cywilnoprawne ze wszelkimi tego konsekwencjami, czyli koniecznością odprowadzania składek”. Oznacza to, że zleceniodawca będzie musiał taką osobę zgłosić do ZUS i opłacić za nią należne i naliczone od kwoty wynagrodzenia składki ZUS. Tak więc jedyna korzyść, jaka mogła wynikać z działalności nierejestrowanej, czyli uniknięcie składek ZUS, okazała się iluzją. Powstaje pytanie, czy koncepcja działalności nierejestrowanej ma jeszcze prawo bytu?

█  Ulga na start.
     Drugie rozwiązanie wpisane do Konstytucji Biznesu dotyczy działalności gospodarczych, które podlegają rejestracji. Osoby, prowadzące taką działalność są zwolnione z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwszych 6 miesięcy, przy spełnieniu pewnych warunków nawet 7 miesięcy. Składka na ubezpieczenie zdrowotne musi być jednak opłacana.
     Wprowadzone rozwiązania nie wykluczają możliwości stosowania ulg, które wprowadzono wcześniej. Tak więc po wykorzystaniu okresu działalności nierejestrowanej (może tak być nawet przez 36 miesięcy), następnie 6 miesięcy ulgi na start, przedsiębiorca może skorzystać z preferencyjnych składek ZUS przez kolejne 24 miesiące.
     Zdaniem twórców ustawy i niektórych ekonomistów, podjęte rozwiązania dadzą firmom oszczędności, poprawiając ich rentowność oraz lepsze perspektywy rozwoju. Mały ZUS ma także ograniczyć szarą strefę, dać szanse na przetrwanie wielu firmom oraz zwiększyć aktywność zawodową. Przedsiębiorcy muszą mieć jednak na uwadze nie tylko przyszłe świadczenia emerytalne, ale także ewentualne świadczenia chorobowe, których albo nie będzie można uzyskać albo będą bardzo niskie. Mały ZUS to przywilej. Można z niego skorzystać bądź nie. Każdy samodzielnie powinien rozważyć.


skladki-zus-nowe-firmyjpg